امروزه تب رانندگی در بین جوانان و حتی نوجوانان بالا گرفته است كه داشتن اتومبیل برای بعضی از آنها به اولویت اول زندگی تبدیل شده است تا با آن بتوانند به ارضای اشتیاق مورد نظر خود دست یابند...

رانندگی

گرفتن گواهینامه هم كه چندان مشكل نیست؛ فقط كافی است به سن 18سالگی برسند، بعد هم ثبت نام در یك آموزشگاه رانندگی، چند جلسه كلاس تئوری و عملی و امتحان در همان خیابان های اطراف آموزشگاه و گرفتن گواهینامه. حالا اینكه چقدر به طور عملی به قوانین و مقررات آشنا شده اند و صحیح رانندگی كنند جای سوال دارد. بعضی از آنها هنگامی كه پشت فرمان می نشینند آن قدر به سرعت و هیجان رانندگی فكر می كنند كه اصلامتوجه نیستند عابران پیاده ای هم در كوچه و خیابان رفت و آمد می كنند. همان كسانی كه با هزار امید و آرزو از خانه بیرون آمده اند اما هیچ گاه برنمی گردند. بچه هایی كه به جای رسیدن به پارك و لذت بردن از روزهای زیبای كودكی، در آغوش سرد خاك جای می گیرند و خانواده هایی كه داغدار عزیزانشان می شوند. عواقب این نوع رانندگی گریبان راننده را نیز می گیرد.گاه جانش را از دست می دهد و یا دچار جراحات شدید جسمی یا معلولیت می شود. در مواردی هم این اتفاق آن قدر از لحاظ روحی روانی او را تحت تاثیر قرار می دهد كه بهترین و شادترین روزهای جوانی را با افسردگی، احساس گناه، اضطراب و... می گذارند. اما در این وسیله چه سری نهفته است که نوجوانان و جوانان تا این حد به آن علاقه مند هستند؟ راز جذابیت خودرو برای آنها چیست؟

منبع : مهدی عامریتب داغ کورس گذاری و سرعت در بین جوانان
برچسب ها : رانندگی ,كنند ,جوانان ,گرفتن گواهینامه