آرایش کردن دیگر عیب و عار نیست. اینجا اگر آرایش نکنی میگویند از قافله زیبایی عقب افتاده ای. این نیش و کنایه هاست که ما را وادار می کند تا خود را در زیر نقاب رنگارنگ پنهان کنیم تا به ما بگویند زیبا و متجدد! فرق هم نمی کند جوان و سر زنده باشید یا میان سال و پیر! فقط با آرایش زیبا شوید!

آرایش غلیظ

اگر در گذشته های دور تصور همگان بر این بود که دختر باید شان و شئونات دختری اش را حفظ کند،با دوستانش بیرون نرود، در دوران مجردی ابروهایش را بر ندارد، آرایش نکند، کمتر در جامعه حضور پیدا کند تا آسیب های کمتری شاملش شود اما امروزه دختران جوان پا به پای پسران و مردان در جامعه حضور دارند و خود را عاری از هرگونه منع ها می دانند. حالا دیگر نباید گمان کنیم که این تنها پسران هستند که ممکن است تحت تاثیر دوست ناباب قرار بگیرند و سیگاری شوند یا به مواد مخدر رو بیاورند و یا عضو گروه های شیطان پرست و ... شوند. حالا زمان آن رسیده است که بیش از آنکه نگران پسران باشیم، نگران باشیم که نکند دختران جوانمان به مواد آلوده شوند و یا جذب گروه های مجازی جنسی و شیطانی و ... شوند تا از آنها سوء استفاده های فیزیکی شود.شاهد این ادعا آگهی و اخباری است که هر روز در رسانه ها و روزنامه ها منتشر میشود. فریب دختران جوان به قصد ازدواج!،رابطه نامشروع در پس رابطه دوستی در گروه های مجازی، استخدام به شرط ظاهری زیبا و آراسته و ... اینها بخشی از آگهی ها و اخباری است که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود. اما آیا استخدام کارمند جوان با ظاهری آراسته چیزی جز استفاده ابزاری را تلقی می کند؟!

منبع : مهدی عامریبا آرایش غلیظ عروس شهر خود شوید!
برچسب ها : آرایش ,شوند ,گروه ,دختران ,زیبا ,پسران ,دختران جوان ,جامعه حضور